مردان آهنین

عکس ۱     –     عکس ۲     –     عکس ۳     –     عکس ۴

تخت جمشید

آرامگاه حافظ

گهواره دید

عکس ۱   –   عکس ۲

گهواره دید، برج دیده‌بانی و خبررسانی بوده است که از طریق آن نشانه‌ها و اخبار مهم را به دیگر نقاط می‌رسانده‌اند. برای فرستادن پیام‌های فوری و مهم از تابش نور آیینه، راه انداختن دود، به کار بردن بوق و شیپور استفاده می‌کردند و در شب‌ها نیز با روشن کردن آتش، برج‌های بعدی را خبر می‌کردند و بدین طریق از برج به برج خبرهای دوردست به پایتخت می‌رسید.

Cristiano Ronaldo

عکس ۱   –   عکس ۲   –   عکس ۳   –   عکس ۴

موکب عزاداری رحلت پیامبر اسلام در خرمشهر

هادی آبیار

عکس ۱   –   عکس ۲   –   عکس ۳

برزیل ایران

حاشیه دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و سایپا ۱۳۹۶/۱۰/۸

پل مقاومت خرمشهر

مراسم عزاداری رحلت پیامبر – خرمشهر

Arvand River