Posts Tagged: هادی آبیار

تاجیکستان ، سرزمین تاجیک‌ها

سرزمین تاجیک‌ها / عکاس : هادی آبیار

سرزمین تاجیک‌ها / عکاس : هادی آبیار

امارات / بازار بدون مشتری

امارات / عکاس : هادی آبیار

امارات / عکاس : هادی آبیار

مسجد رانگونی ها

مسجد رانگونی ها - هادی آبیار

مسجد رانگونی ها – هادی آبیار

مسجد رانگونیها